Dernek Üyeleri KİRALIK Devremülkler

-

E-Bülten

Anket

  SERPİN MANYAS DEVRE MÜLK SAHİPLERİ DERNEĞİMİZE ÜYEMİSİNİZ

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 4,77 TL
1 € = 5,52 TL
392011 Ziyaretçi

SERPİN MANYAS DEVRE MÜLK SAHİPLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE KAYIT

Serpin Manyas Devre Mülk Sahipleri Dayanışma Derneği Üye Kayıt Formunu bilgisayarınıza indirerek doldurunuz.

Dernek Üyelik Formu (Excel Dosyası)

Dernek Üyelik Formu (PDF Dosyası)

Dernek Üyelik Formu (World Dosyası)

Dernek üyelik kayıt ücreti: 10 TL dir. (Bir kereye mahsus alınır)

Yıllık Üyelik Aidatı ise......: 120 TL dir.(Her yıl üyeler tarafından ödenir)

BANKA HESAPLARI
Serpin Manyas Devre Mülk Sahipleri Dayanışma Derneği

AKBANK Perpa Şubesi 633-63177
IBAN: TR80 0004 6006 3388 8000 0631 77


İŞBANK Perpa Şubesi: 1188-0481085
IBAN: TR17 0006 4000 0011 1880 4810 85


Serpin Manyas Devremülk Sahipleri Dayanışma Derneğine Nasıl Üye Olunur?

a) Üyelik formu doldurunuz ve imzalayınız.

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisini

c) 1 Adet Fotoğraf

d) Varsa devremülk tapu fotokopisi

e) 10 TL üye kayıt ücreti ile 2015 yılı üyelik aidatı olan :12 TL yi banka hesabına veya elden dernek merkezimize ödeyiniz.

Elden veya posta yoluyla dernek merkezimize ulaştırınız.

Gereken evraklar posta veya kargo ile dernek merkezine iletildikten sonra üyelik talebi Dernek Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Dernekler yasası gereği en geç 30 gün içinde üyelik talebinde bulunan kişiye resmi yazı ile üyelik kararı bildirilir.

ADRES:

Serpin Manyas Devre Mülk Sahipleri Dayanışma Derneği

Perpa Ticaret Merkezi B.Blok Kat: 12 No:2104 Şişli İstanbul

 

 


Dernek Tüzüğü İlgili Maddeleri

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.