Dernek Üyeleri KİRALIK Devremülkler

-

E-Bülten

Anket

  SERPİN MANYAS DEVRE MÜLK SAHİPLERİ DERNEĞİMİZE ÜYEMİSİNİZ

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 4,77 TL
1 € = 5,52 TL
392013 Ziyaretçi

ÖDEME EMRİ GELENLER İÇİN YETKİYE VE BORCA İTİRAZ YOLLARI

Devremülk sahibi Av.Fahrittin Hekimoğlu katkılarıyla devremülk aidat ödeme emri gelen devremülk sahipleri isterseler aşağıda örneği bulunan dilekçe ile itirazda bulunabilirler.06.04.2012

 

 


 

............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:........

BORCA İTİRAZ EDEN İsim - adres

KARŞI TARAF                     : (Ödeme emrinde alacaklı olarak yazılı kişi veya kurum)

VEKİLİ                                   : Alacaklının varsa avukatının ismi yazılacak

KONUSU                  :Yetki ve borca itiraz


AÇIKLAMA


1. YETKİYE İTİRAZ

( İlamsız takipte yetkili icra müdürlüğü borçlunun adresinin bulunduğu yer icra müdürlüğüdür. Eğer bu alacaklı borçlunun ikamet yeri dışında bir yerden icra takibi yaparsa yetki itirazında bulunmak gerektir. Yoksa yetki kabul edilmiş olur.Bu durumda borçlu için hukuki mücadele zorlaşır.)


Yetki itirazı şu şekilde yapılır:

"Her ne kadar alacaklı olduğunu iddia eden ............ vekili .......tarafından ...............İcra Müdürlüğünde aleyhime icra takibi yapışmış ise de, benim ikamet adresim ..............  ili- ilçesi sınırları içinde olduğu ve HMK 5 ve devamı maddeler uyarınca yetkili icra dairesi ve mahkemeler ......ili-ilçesi icra ve mahkemeleridir. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ EDİYORUM.


2.  BORCA İTİRAZ

(Borca itiraz nedenleri açıklanmalıdır. Sadece "Borcu kabul etmiyorum, itiraz ediyorum." demek bile yeterlidir.

Örneğin:

Her ne kadar Serpin Manyas Devre Mülk Yönetimi tarafından, aidat alacağı gerekçesiyle aleyhime ilamsız takip yapılmış ise de, yönetim tarafından hiç bir hizmet verilmediği ve bu nedenle devre mülkümüzü kullanamadığımız için yönetimin aidat talep etme hakkı yoktur. Verilmeyen hizmet bedeli istenemez. Bu nedenle borca itiraz ediyorum.

Tarih-İsim-İmza


(Bu dilekçe iki suret olarak uygun şekilde doldurulup, ödeme emrinde belirtilen  ......... gün içinde takip yapılan icra müdürlüğüne veya oraya gönderilmek üzere en yakın icra müdürlüğüne verilmelidir.(Dilekçenin verildiği yerden teslim alındığına dair bir belge alınmasında yarar vardır.)